điều khoản dịch vụ

xác nhận và chấp nhận dịch vụ account

vnshop www.vnshop.cc sở hữu quyền sở hữu và quyền vận hành www.vnshop.cc.com (https://www.vnshop.cc) và các sản phẩm liên quan và phần mềm liên quan, và vnshop www.vnshop.cc có quyền www .vnshop.cc. Quyền giám sát, nhắc nhở, kiểm tra, sửa chữa và xử phạt mọi hoạt động trên tinynews.org. Người dùng đọc dịch vụ tài khoản trong quá trình đăng ký và nhấp vào nút "Đồng ý" để hoàn tất việc đăng ký, có nghĩa là người dùng và www.vnshop.cc đã đạt được thỏa thuận tự nguyện chấp nhận tất cả nội dung của dịch vụ tài khoản đó. dịch vụ. Nếu người dùng không đồng ý với dịch vụ của tài khoản, người đó không thể có quyền sử dụng dịch vụ của vnshop www.vnshop.cc và đăng ký làm người dùng www.vnshop.cc.

Quy tắc sử dụng

Sau khi người dùng đăng ký thành công, www.vnshop.cc sẽ cấp cho mỗi người dùng một tài khoản và mật khẩu tương ứng. Tài khoản người dùng và mật khẩu sẽ do người dùng giữ; người dùng phải chịu trách nhiệm về mặt pháp lý đối với tất cả các hoạt động và sự kiện được thực hiện với tài khoản người dùng của mình.

Người sử dụng phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính xác thực, hợp pháp và hợp lệ của các thông tin đã đăng ký tại www.vnshop.cc. Người dùng không được giả làm người khác; không được công bố bất kỳ thông tin nào dưới danh nghĩa của người khác; không được sử dụng tài khoản đã đăng ký với mục đích xấu để khiến người dùng khác hiểu nhầm; Nếu không, www.vnshop.cc có quyền ngừng cung cấp dịch vụ ngay lập tức, lấy lại tài khoản và người sử dụng tự chịu mọi trách nhiệm pháp lý phát sinh từ đó.

Người dùng không được sử dụng dịch vụ www.vnshop.cc để gửi hoặc phổ biến thông tin nhạy cảm và thông tin vi phạm hệ thống pháp luật quốc gia, bao gồm nhưng không giới hạn các thông tin sau:

Phản đối các nguyên tắc cơ bản do Hiến pháp thiết lập;

Gây nguy hiểm đến an ninh quốc gia, làm lộ bí mật nhà nước, lật đổ quyền lực nhà nước, phá hoại đoàn kết dân tộc;

Thiệt hại đến danh dự và lợi ích quốc gia;

Kích động hận thù dân tộc, kỳ thị dân tộc, phá hoại đoàn kết dân tộc;

Phá hoại chính sách tôn giáo của nhà nước và cổ súy cho các tín ngưỡng, mê tín dị đoan phong kiến;

Tin đồn thất thiệt, gây rối trật tự xã hội, phá hoại sự ổn định xã hội;

Truyền bá nội dung tục tĩu, khiêu dâm, cờ bạc, bạo lực, giết người, khủng bố hoặc tiếp tay cho tội phạm

Xúc phạm, vu khống người khác, xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của người khác;

Chứa các nội dung khác bị pháp luật và các quy định hành chính cấm.

vnshop www.vnshop.cc có quyền xem xét và giám sát việc sử dụng www.vnshop.cc của người dùng. Nếu người sử dụng vi phạm bất kỳ quy định nào ở trên khi sử dụng www.vnshop.cc, www.vnshop.cc hoặc những người được ủy quyền của tổ chức này có quyền. do người sử dụng đăng tải, đình chỉ hoặc chấm dứt quyền sử dụng www.vnshop.cc của người dùng) để giảm tác động từ các hành vi không đúng của người dùng. Đánh cắp tài khoản người dùng của người khác hoặc sử dụng mạng liên lạc để quấy rối người khác là bất hợp pháp. Người dùng không được sử dụng bất kỳ phương tiện bất hợp pháp nào như thử nghiệm và lừa dối để lấy cắp tài khoản của người dùng khác và quấy rối người khác.

Sở hữu trí tuệ

Người sử dụng đảm bảo và tuyên bố rằng tác phẩm do mình cung cấp có bản quyền hoàn toàn hợp pháp hoặc ủy quyền hợp pháp hoàn toàn có thể được sử dụng cho các hoạt động của mình trên www.vnshop.cc, và việc sử dụng tác phẩm của www.vnshop.cc không vi phạm quốc gia Luật pháp và các quy định không vi phạm quyền hợp pháp của bên thứ ba hoặc chịu bất kỳ nghĩa vụ nào. Người dùng phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về mọi hậu quả gây ra bởi hình thức, nội dung và sự ủy quyền không hoàn hảo và bất hợp pháp đối với các tác phẩm mà họ cung cấp.

Đối với văn bản, hình ảnh, đồ họa, v.v. do người dùng tạo và tải lên www.vnshop.cc, www.vnshop.cc

Nó có quyền giám sát tất cả nội dung của trang web của mình trong thời gian thực và có quyền xóa bất kỳ tác phẩm nào vi phạm thỏa thuận này dựa trên phán quyết độc lập của nó. www.vnshop.cc không chịu trách nhiệm về bất kỳ hậu quả nào do việc xóa tác phẩm của người dùng hoặc bất kỳ tổn thất nào gây ra cho người dùng.

www.vnshop.cc hoặc các đơn vị thành viên phải chịu tổn thất (trực tiếp, gián tiếp, ngẫu nhiên, trừng phạt) do tác phẩm của người dùng không hợp pháp hoặc do bên thứ ba xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp. (Tổn thất tình dục và thứ phát), người dùng sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm về những tổn thất nêu trên mà www.vnshop.cc hoặc các chi nhánh của www.vnshop.cc phải chịu.

Bất kỳ bên thứ ba nào cũng có thể chia sẻ nội dung được tạo bởi người dùng trang web này với điều kiện tuân theo Thỏa thuận cấp phép quốc tế Creative Commons Ghi công-Không sử dụng cho mục đích thương mại-Không có nguồn gốc 4.0.

vnshop www.vnshop.cc cũng cung cấp cho người dùng tùy chọn "nội dung có thể được diễn giải-chia sẻ theo cùng một cách". Bất kỳ bên thứ ba nào cũng có thể chia sẻ nội dung do người dùng trang này tạo ra theo cách tương tự như Thỏa thuận cấp phép quốc tế Creative Commons Attribution-Non-Commercial Use-Share 4.0.

www.vnshop.cc cũng cung cấp cho người dùng tùy chọn “mọi quyền được bảo lưu, không tái bản”. Trừ khi được tác giả gốc cho phép riêng, bất kỳ bên thứ ba nào sẽ không được in lại nội dung tuyên bố rằng việc in lại bị cấm, nếu không sẽ bị coi là vi phạm.

Tuyên bố từ chối trách nhiệm

www.vnshop.cc không thể đảm bảo tính chính xác và hợp lý của các câu trả lời của người dùng đối với các câu hỏi hoặc nhận xét trong cộng đồng này. Nếu www.vnshop.cc đã tuyên bố rõ ràng rằng phương thức cung cấp dịch vụ mạng của mình đã thay đổi và nhắc nhở người dùng lưu ý vấn đề thì mọi hậu quả phát sinh do người dùng không hoạt động theo yêu cầu sẽ do người dùng chịu. Người sử dụng đồng ý rõ ràng rằng những rủi ro trong quá trình sử dụng dịch vụ mạng www.vnshop.cc sẽ do mình hoàn toàn chịu; mọi hậu quả phát sinh từ việc anh ấy sử dụng dịch vụ www.vnshop.cc cũng sẽ do anh ấy chịu, và www.vnshop.cc đối với người sử dụng Chúng tôi không chịu bất kỳ trách nhiệm nào.

www.vnshop.cc không đảm bảo rằng dịch vụ mạng sẽ đáp ứng các yêu cầu của người sử dụng, cũng như không đảm bảo rằng dịch vụ mạng sẽ không bị gián đoạn, cũng như không đảm bảo tính kịp thời, bảo mật và chính xác của dịch vụ mạng. www.vnshop.cc không chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với việc gián đoạn dịch vụ mạng hoặc các lỗi khác do nguyên nhân bất khả kháng hoặc các lý do nằm ngoài khả năng kiểm soát của www.vnshop.cc, nhưng sẽ cố gắng hết sức để giảm thiểu những tổn thất và ảnh hưởng gây ra cho người sử dụng.

Người sử dụng đồng ý bảo vệ và duy trì lợi ích của www.vnshop.cc và những người dùng khác. Nội dung do người sử dụng đăng tải trên www.vnshop.cc chỉ thể hiện quan điểm và lập trường cá nhân của mình, không đại diện cho lập trường hay quan điểm của www.vnshop.cc. Vì nội dung được xuất bản của người dùng là bất hợp pháp, không đúng sự thật, không đúng, vi phạm quyền hợp pháp của bên thứ ba hoặc người dùng vi phạm bất kỳ điều khoản nào theo thỏa thuận này và gây tổn thất cho www.vnshop.cc hoặc bất kỳ bên thứ ba nào khác, người dùng đồng ý chịu trách nhiệm Trách nhiệm bồi thường thiệt hại.

Sửa đổi service account

www.vnshop.cc sẽ sửa đổi dịch vụ điều khoản khi cần thiết. Sau khi thay đổi dịch vụ, www.vnshop.cc sẽ nhắc người dùng sửa đổi nội dung trên trang trước khi người dùng bước vào bước tiếp theo. Nếu bạn đồng ý với các thay đổi, vui lòng kích hoạt lại nút "Tôi đồng ý". Nếu bạn không chấp nhận, vui lòng hủy tài khoản của bạn trong thời gian. Để tiếp tục sử dụng dịch vụ của www.vnshop.cc, người dùng cần xác nhận theo hai cách:

Đầu tiên hãy xác nhận dịch vụ www.vnshop.cc và các thay đổi của nó.

Đồng ý chấp nhận tất cả các hạn chế của dịch vụ tài khoản.

Bảo mật chính sách

vnshop www.vnshop.cc (www.vnshop.cc) xin tuyên bố hứa sẽ bảo vệ những thông tin mang tính riêng tư của người sử dụng trang web này. Tuyên bố về quyền riêng tư của www.vnshop.cc không ngừng được cải thiện. Với việc mở rộng phạm vi phục vụ của www.vnshop.cc, bản tuyên bố về quyền riêng tư sẽ được cập nhật bất cứ lúc nào. Bạn có thể kiểm tra tuyên bố về quyền riêng tư bất cứ lúc nào.

Bảo mật chính sách

www.vnshop.cc coi trọng việc bảo vệ quyền riêng tư của người dùng và cam kết không cho thuê hoặc bán dữ liệu cá nhân của người dùng cho bất kỳ bên thứ ba nào mà không có sự cho phép của người dùng, ngoại trừ các trường hợp sau:

Bạn đồng ý cho phép các bên thứ ba chia sẻ thông tin;

Bạn đồng ý tiết lộ thông tin cá nhân của bạn và tận hưởng các sản phẩm và dịch vụ được cung cấp cho bạn;

Trang web này cần phải nghe trát hầu tòa, lệnh pháp lý hoặc tuân theo các thủ tục pháp lý;

Trang web này nhận thấy rằng bạn đã vi phạm dịch vụ của tài khoản hoặc các quy định sử dụng khác của trang web này.© 2022 www.vnshop.cc All Rights Reserved. Hàng việt trung tâm mua sắm copyrights


    www.vnshop.cc