Chính sách bảo mật

vnshop www.vnshop.cc tôn trọng và bảo vệ quyền riêng tư của tất cả người dùng sử dụng dịch vụ mạng www.vnshop.cc. Để cung cấp cho bạn các dịch vụ chính xác hơn và được cá nhân hóa, www.vnshop.cc sẽ sử dụng và tiết lộ thông tin cá nhân của bạn theo các quy định của Chính sách bảo mật này. Nhưng www.vnshop.cc sẽ xử lý thông tin này với một mức độ cẩn trọng và cẩn trọng. Trừ khi có quy định khác trong bảo mật Chính sách này, www.vnshop.cc sẽ không tiết lộ hoặc cung cấp thông tin này cho bên thứ ba mà không có sự cho phép trước của bạn. www.vnshop.cc sẽ cập nhật bảo mật Chính sách này theo thời gian. Khi bạn đồng ý với thỏa thuận sử dụng dịch vụ mạng www.vnshop.cc, bạn được coi là đã đồng ý với toàn bộ nội dung của Chính sách bảo mật này. Bảo mật chính sách này là một phần không thể tách rời của thỏa thuận sử dụng dịch vụ mạng www.vnshop.cc.

1. Phạm vi áp dụng

a) Khi đăng ký tài khoản www.vnshop.cc, bạn cung cấp thông tin đăng ký cá nhân theo yêu cầu của www.vnshop.cc (trừ tên doanh nghiệp và các thông tin đăng ký kinh doanh liên quan mà doanh nghiệp cần công bố theo yêu cầu luật và quy định);

b) Khi bạn sử dụng dịch vụ web www.vnshop.cc hoặc truy cập trang web nền tảng www.vnshop.cc, www.vnshop.cc tự động nhận và ghi lại thông tin trên trình duyệt và máy tính của bạn, bao gồm nhưng không giới hạn ở Dữ liệu của bạn, chẳng hạn như Địa chỉ IP, loại trình duyệt, ngôn ngữ được sử dụng, ngày và giờ truy cập, thông tin về tính năng phần mềm và phần cứng, và các bản ghi trang web mà bạn yêu cầu;

c) vnshop www.vnshop.cc lấy dữ liệu cá nhân của người dùng từ các đối tác kinh doanh thông qua các phương tiện hợp pháp.

Bạn hiểu và đồng ý rằng thông tin sau không áp dụng cho bảo mật Chính sách này:

a) Thông tin từ khóa bạn nhập khi sử dụng dịch vụ tìm kiếm do nền tảng www.vnshop.cc cung cấp;

b) Thông tin và dữ liệu liên quan được thu thập bởi www.vnshop.cc mà bạn công bố trên www.vnshop.cc, bao gồm nhưng không giới hạn việc tham gia vào các hoạt động, thông tin giao dịch và chi tiết đánh giá;

c) Vi phạm pháp luật hoặc vi phạm các quy tắc của www.vnshop.cc và các biện pháp mà www.vnshop.cc đã thực hiện chống lại bạn.

2. Sử dụng thông tin

a) vnshop www.vnshop.cc sẽ không cung cấp, bán, cho thuê, chia sẻ hoặc trao đổi thông tin cá nhân của bạn cho bất kỳ bên thứ ba không liên quan nào, trừ khi được sự cho phép trước của bạn, hoặc bên thứ ba và www.vnshop.cc (bao gồm cả www. vnshop.

b) www.vnshop.cc cũng không cho phép bất kỳ bên thứ ba nào thu thập, chỉnh sửa, bán hoặc phổ biến thông tin cá nhân của bạn bằng bất kỳ hình thức nào. Nếu bất kỳ người dùng nền tảng www.vnshop.cc nào tham gia vào các hoạt động trên, khi phát hiện ra, www.vnshop.cc có quyền chấm dứt ngay lập tức thỏa thuận sử dụng dịch vụ với người dùng.

c) Với mục đích phục vụ người dùng, www.vnshop.cc có thể sử dụng thông tin cá nhân của bạn để cung cấp cho bạn những thông tin mà bạn quan tâm, bao gồm nhưng không giới hạn việc gửi cho bạn thông tin sản phẩm và dịch vụ, hoặc hợp tác với các Đối tác của www.vnshop.cc chia sẻ thông tin để họ có thể gửi cho bạn thông tin về các sản phẩm và dịch vụ của họ (sau này cần có sự đồng ý trước của bạn).

3. Tiết lộ thông tin Trong những trường hợp sau đây, www.vnshop.cc sẽ tiết lộ toàn bộ hoặc một phần thông tin cá nhân của bạn theo mong muốn cá nhân của bạn hoặc yêu cầu pháp lý:

a) Tiết lộ cho bên thứ ba với sự đồng ý trước của bạn;

b) Để cung cấp các sản phẩm và dịch vụ mà bạn yêu cầu, bạn phải chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với bên thứ ba;

c) Tiết lộ cho bên thứ ba hoặc các tổ chức hành chính hoặc tư pháp theo các quy định có liên quan của pháp luật, hoặc yêu cầu của các tổ chức hành chính hoặc tư pháp;

d) Nếu bạn vi phạm các luật, quy định có liên quan của Trung Quốc hoặc các thỏa thuận dịch vụ của www.vnshop.cc hoặc các quy tắc liên quan, bạn cần tiết lộ cho bên thứ ba;

e) Nếu bạn là người khiếu nại đủ điều kiện về sở hữu trí tuệ và đã nộp đơn khiếu nại, bạn nên tiết lộ cho bị đơn theo yêu cầu của bị đơn, để cả hai bên có thể giải quyết các tranh chấp về quyền có thể xảy ra;

f) Trong giao dịch được tạo trên nền tảng www.vnshop.cc, nếu bên nào trong giao dịch thực hiện đầy đủ hoặc một phần nghĩa vụ giao dịch của mình và có yêu cầu công bố thông tin thì www.vnshop.cc có quyền quyết định cung cấp cho người dùng với đối tác của mình Thông tin cần thiết như thông tin liên hệ của công ty để tạo điều kiện thuận lợi cho việc hoàn thành giao dịch hoặc giải quyết tranh chấp.

g) Các tiết lộ khác mà www.vnshop.cc cho là phù hợp theo luật, quy định hoặc chính sách của trang web.

4. Lưu trữ và trao đổi thông tin

Thông tin và dữ liệu do vnshop www.vnshop.cc thu thập về bạn sẽ được lưu trữ trên máy chủ của www.vnshop.cc và / hoặc các chi nhánh của nó. Thông tin và dữ liệu này có thể được truyền đến quốc gia, khu vực của bạn hoặc kẹo .tinynews.org thu thập thông tin và tài liệu bên ngoài quốc gia nơi chúng được truy cập, lưu trữ và hiển thị bên ngoài quốc gia.

5. Sử dụng Cookie

a) Nếu bạn không từ chối chấp nhận cookie, www.vnshop.cc sẽ thiết lập hoặc truy cập cookie trên máy tính của bạn để bạn có thể đăng nhập hoặc sử dụng các dịch vụ hoặc chức năng của nền tảng www.vnshop.cc dựa trên cookie. www.vnshop.cc sử dụng cookie để cung cấp cho bạn các dịch vụ chu đáo hơn và được cá nhân hóa, bao gồm cả các dịch vụ khuyến mại.

b) Bạn có quyền chọn chấp nhận hoặc từ chối chấp nhận cookie. Bạn có thể từ chối chấp nhận cookie bằng cách sửa đổi cài đặt trình duyệt của mình. Nhưng nếu bạn chọn từ chối chấp nhận cookie, bạn có thể không đăng nhập được hoặc sử dụng các dịch vụ web của www.vnshop.cc hoặc các tính năng dựa vào cookie.

c) Chính sách này sẽ áp dụng cho các thông tin liên quan có được thông qua cookie do www.vnshop.cc thiết lập.

6. Bảo mật thông tin

a) Tài khoản vnshop www.vnshop.cc có chức năng bảo vệ an toàn, vui lòng bảo mật thông tin tên đăng nhập và mật khẩu của bạn. www.vnshop.cc sẽ sử dụng các biện pháp bảo mật như mã hóa mật khẩu người dùng để đảm bảo rằng thông tin của bạn không bị mất, bị lạm dụng và thay đổi. Bất chấp các biện pháp bảo mật nói trên, cũng xin lưu ý rằng không có "biện pháp bảo mật hoàn hảo" trên mạng thông tin.

b) Khi sử dụng dịch vụ mạng www.vnshop.cc để thực hiện các giao dịch trực tuyến, bạn chắc chắn sẽ tiết lộ thông tin cá nhân của mình, chẳng hạn như thông tin liên lạc hoặc địa chỉ bưu điện, cho đối tác hoặc đối tác tiềm năng. Vui lòng bảo vệ thông tin cá nhân của bạn một cách hợp lý và chỉ cung cấp cho người khác khi cần thiết. Nếu bạn phát hiện thấy thông tin cá nhân của mình bị lộ, đặc biệt là tên đăng nhập và mật khẩu www.vnshop.cc, vui lòng liên hệ ngay với bộ phận chăm sóc khách hàng của www.vnshop.cc để www.vnshop.cc có biện pháp xử lý tương ứng.© 2022 www.vnshop.cc All Rights Reserved. Hàng việt trung tâm mua sắm copyrights    www.vnshop.cc